Camin pentru persoane varstnice Constanta

Adresa:

Constanta, Str. Unirii Nr. 104

Telefon:

Email:

Social:

Descriere

Căminul pentru persoane vârstnice Constanța funcționează în municipiul Constanța, str. Unirii nr.104, fiind înființat la data de 01.05.1977 în baza Deciziei nr. 288/13.06.1977 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular Județean Constanța. Acesta funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța, în temeiul HCL nr. 185/31.08.2015 cu modificările și completările ulterioare, ca serviciu social fără personalitate juridică. Direcția Generală de Asistență Socială Constanța este furnizor de servicii sociale în baza Certificatului de acreditare seria AF nr. 003745, eliberat la data de 24.07.2017 de Ministerul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

Centrul asigură servicii sociale cu cazare persoanelor vârstnice, în regim rezidențial, în baza Licenței de funcționare seria LF nr. 0001162/04.04.2017.
Instituția are o capacitate de 298 de locuri, beneficiarii fiind cazați în 43 de garsoniere, 114 camere cu două paturi și 9 camere cu 3 paturi. Camerele sunt dotate cu mobilier, fiecare camera având grup sanitar propriu.

Scopul centrului:
- îngrijirea și asistența socială în regim rezidențial a persoanelor vârstnice din județul Constanța, care necesită acest tip de servicii prin menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale, pentru depășirea situației specifice de nevoie socială, depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Căminul pentru persoane vârstnice Constanța sunt:

a) Persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, la momentul depunerii cererii, care au nevoie de servicii sociale, în limita locurilor disponibile în ordinea de priorități stabilită de Legea nr. 17/2000, privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările și completările ulterioare.

b) Persoane vârstnice singure sau cu soțul/soția, aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în cămin după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea legislației speciale în vigoare. Vârstnicii care solicită servicii sunt evaluați pe baza Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice fiind încadrați într-un grad de dependență.

Principalele obiective ale centrului:
- sprijinirea persoanelor vârstnice prin asigurarea de servicii sociale: găzduire, hrană, îngrijire, întreținere completă, asistență medicală, psihosocială și crearea unui climat de viață apropiat familiei;
- evitarea excluderii sociale a acestei categorii de populație;
- asigurarea autonomiei și siguranței persoanelor vârstnice beneficiare;
- crearea de condiții de îngrijire care să respecte identitatea și integritatea persoanei vârstnice;
- stimularea participării persoanei vârstnice la viața socială din instituție și nu numai ;
- menținerea/ ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice;
- încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice
- supravegherea și îngrijirea medicală primară necesară;
- servicii proximale de asistență psihosocială și medicală;
- consiliere socială, psihologică, juridică, administrativă, medicală, spirituală;
- centrul asigură socializare și petrecere a timpului liber (jocuri de societate, șah, rummy, citirea presei, excursii, vizionare de emisiuni TV, participarea la concerte și piese de teatru)
- sprijinirea acțiunilor de voluntariat.

Primaria Constanta

Share to

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Nici un vot pana acum!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Detalii personale
Acceptarea condiţiilor siteu-lui şi acord preluare date cu caracter personal.
La ce doriţi să vă abonaţi ?